Przyimek HASTA - język hiszpański

Przyimek HASTA oznacza przede wszystkim do (w czasie i przestrzeni):

playhasta ahora do teraz
playhasta cierto punto do pewnego stopnia
playhasta el mes que viene do przyszłego miesiąca
playhasta aquí dotąd, do tego miejsca

Używa się go też w znaczeniu aż, nawet do:

playquerer hasta la muerte kochać aż do śmierci
playPaco gasta hasta 2.000 euros cada semana. Paco wydaje nawet do 2000 euro każdego tygodnia.
playhasta llorar aż do płaczu

Hasta łączy się z desde. Powstaje wówczas struktura desde ... hasta ... czyli od ... do..., zarówno gdy mówimy o punktach w przestrzeni jak i w czasie:

playTrabajo desde las ocho hasta las cuatro. Pracuję od ósmej do czwartej.
playVivía aquí desde 1970 hasta 1980. Mieszkał tu od 1970 do 1980 roku.
playDesde Madrid hasta Varsovia son 2 868 kilometros. Z Madrytu do Warszawy są 2 868 kilometry.
playdesde aquí hasta ahí stąd tam

Hasta może znaczyć też "nawet", w znaczeniu "włączając w to":

playEsta escuela tiene de todo en su oferta, hasta el curso de cocinar. Ta szkoła ma wszystko w swojej ofercie, nawet kurs gotowania.
playEn la Navidad se reúne toda la familia, hasta los primos de Estados Unidos. W Boże Narodzenie zbiera się cała rodzina, nawet kuzyni ze Stanów Zjednoczonych.

Hasta występuje także w pożegnaniach:

play¡Hasta luego! Do zobaczenia!
play¡Hasta pronto! Do zobaczenia wkrótce!
¡Hasta el lunes! Do poniedziałku!
play¡Hasta mañana! Do jutra!
play¡Hasta la próxima! Do następnego spotkania!
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.