Przyimek EN - język hiszpański

Przyimek EN znaczy w, na, czyli generalnie określa miejsce, w którym ktoś/coś się znajduje. Oto przykłady użycia:

playEstoy en casa. Jestem w domu.
playEstudio en la universidad. Studiuję na uniwersytecie.
playEstudio en Cracovia. Studiuję w Krakowie.
playTrabaja en el primer piso. Pracuje na pierwszym piętrze.
playEstamos en clase. Jesteśmy w klasie.
playPaco está en la playa. Paco jest na plaży.

En jest nam również potrzebny, gdy mówimy o przemieszczaniu się różnymi środkami transportu:

playen coche samochodem
playen tren pociągiem
playen autobús autobusem
playen avión samolotem
playen barco statkiem
playen bici rowerem
playen moto motorem

Jednak, gdy poruszamy się o własnych siłach, użyjemy przyimka a:

playa pie na piechotę

Stosujemy ten przyimek także do osób lub pojęć, właśnie w znaczeniu w:

playCreo en Dios. Wierzę w Boga.
playConfío en ti. Ufam ci/Wierzę w ciebie.

En używamy także mówiąc o czasie. Używamy go z miesiącami, latami, porami roku, nazwami świąt:

playen invierno w zimę/zimą
playen primavera na wiosnę
playen junio w czerwcu
playen mis cumpleaños w moje urodziny
playen 2011 w 2011 roku

Uwaga! Dla dni tygodnia w tej funkcji występuje rodzajnik:

playel lunes w poniedziałek
playel domingo w niedzielę

En używamy też w znaczeniu za (ile czasu):

playen tres semanas za trzy tygodnie
playen dos días za dwa dni
playen cinco minutos za pięć minut

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

nie powinien być wyjątek: la lunes,żeby l i l nie stały obok siebie?