Zaimki nieokreślone - język hiszpański

Zaimki nieokreślone to te zaimki, których używamy, gdy nie wiemy dokładnie, o co lub o kogo chodzi, np.:

playNo hay nadie. Nie ma nikogo.
play¿Quieres algo? Chcesz coś?
playNo creo en nada. W nic nie wierzę.
playAlguien está en tu habitación. Ktoś jest w twoim pokoju.

Podstawowe zaimki nieokreśone przedstawiamy w tabelce:

playalgo coś
playnada nic
playalguien ktoś
playnadie nikt
playalguno/algún jakiś, któryś
playninguno/ningún żaden

Popatrzmy na przykłady użycia tych zaimków:

playQuiero decir algo. Chcę coś powiedzieć.
playNo quiero decir nada./Nada quiero decir. Nie chcę nic powiedzieć.
playHe visto a alguien. Widziałem kogoś.
playNo he visto a nadie./Nadie he visto. Nikogo nie wdziałem.
play¿Quieres alguno? (ej. pastel) Chcesz któreś? (np. ciastko)
playNo quiero ninguno. Nie chcę żadnego.

Jak widzicie, zaimki nada i nadie mogą występować z partykułą przeczącą "no", ale nie muszą. Od czego to zależy? Jeśli zaczynamy zdanie od czasownika, powinniśmy użyć go w formie przeczącej. Jeśli jednak zaimek występuje przed czasownikiem, partykuła "no" jest niepotrzebna, bo zdanie już ma formę przeczenia.

playEsto no me importa nada. playNada me importa esto. Nic mnie to nie obchodzi.
playAquí no vive nadie. playNadie vive aquí. Tutaj nikt nie mieszka.

Z podanych powyżej zaimków tylko alguno czyli jakiś oraz ninguno czyli żaden odmieniają się. Odmiana wynika z tego, że te dwa zaimki łączą się z rzeczownikami i muszą dostosować do nich swoją formę i liczbę, podczas gdy pozostałe zaimki, czyli algo, nada, alguien i nadie, występują niezależnie, jako podmiot lub dopełnienie.

playalguno/algún jakiś
playalguna jakaś
playalgunos jacyś
playalgunas jakieś

playninguno/ningún żaden
playninguna żadna
playningunos żadni
playningunas żadne

Oprócz tego, przed rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej alguno i ninguno przybierają skróconą formę algún i ningún.

playalgún hombre jakiś mężczyzna
playalguna mujer jakaś kobieta
playalgunos hombres jacyś mężczyźni
playalgunas mujeres jakieś kobiety
playningún hombre żaden mężczyzna
playninguna mujer żadna kobieta
playningunos hombres żadni mężczyźni
playningunas mujeres żadne kobiety

Zerknijmy zatem, jak formy rodzaju męskiego zaimków alguno i ninguno wyglądają w zdaniach:

play¿Hay un banco cerca por aquí? playSí, hay algún banco cerca. playSí, hay alguno.
Czy w pobliżu jest bank? Tak, jest jakiś bank blisko. Tak, jest jakiś.
play¿Conoces un buen taller mecánico? playNo, no conozco ningún taller bueno. playNo conozco ninguno.
Znasz dobry warsztat samochodowy? Nie, nie znam żadnego dobrego warsztatu. Nie znam żadnego.

Jeszcze kilka przykładów:

playEn mi escuela algunos profesores son muy buenos. W mojej szkole niektórzy nauczyciele są bardzo dobrzy.
playNecesito alguna falda. Potrzebuję jakąś spódnicę.
playNingún alumno puede entrar. Żaden uczeń nie może wejść.
playNinguna chica es tan guapa como tú. Żadna dziewczyna nie jest tak ładna jak ty.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (3)

Chyba dlatgo, że "mia" występuje tylko bez rzeczownika. Takie użycie "mia" jest podane w zakładce "dzierżawcze".

Dlaczego nie jest "En mia escuela"?

Ooo. Właśnie o to mi chodziło. Super :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.