Zaimki wskazujące - język hiszpański

Zaimki wskazujące w języku hiszpańskim są potrzebne do określenia o jaką rzecz/osobę nam chodzi. Zawsze stoją przed rzeczownikiem, np. : este chico - ten chłopiec.

W przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie mamy tylko dwa podstawowe zaimki, ten i tamten, w hiszpańskim występują aż trzy: este - ten (najbliżej nas), ese - tamten (trochę dalej od nas, ale blisko osoby, do której mówimy) oraz aquel - tamten (daleko od nas i od osoby, do której mówimy).

To nic trudnego, zaraz zobaczymy przykłady:

playEste perro. Ten pies.
playEse perro. Tamten pies.
playAquel perro. Tamten pies.
playEsta mujer. Ta kobieta.
playEsa mujer. Tamta kobieta.
playAquella mujer. Tamta kobieta.

Ponieważ zaimki określają rzeczowniki, muszą dopasować swoją formę, tzn. rodzaj i liczbę, do formy rzeczownika. Oto jak wygląda odmiana poszczególnych zaimków:

Singular Plural
rodzaj męski playeste ten playestos te/ci
rodzaj żeński playesta ta playestas te
Singular Plural
rodzaj męski playese tamten playesos tamci
rodzaj żeński playesa tamta playesas tamte
Singular Plural
rodzaj męski playaquel tamten playaquellos tamci
rodzaj żeński playaquella tamta playaquellas tamte

Poznaliśmy już formy, to zobaczmy teraz przykłady:

playeste perro ten pies
playesta chica ta dziewczyna
playestos perros te psy
playestas chicas te dziewczyny

playese hombre tamten mężczyzna
playesa mujer tamta kobieta
playesos hombres tamci mężczyźni
playesas mujeres tamte kobiety
playaquel chico tamten chłopiec
playaquella madre tamta mama
playaquellos chicos tamci chłopcy
playaquellas madres tamte mamy

Spójrzmy jeszcze na kilka zdań z zaimkami wskazującymi:

playEste perro es negro. Ten pies jest czarny.
playEstas mujeres son rubias. Te kobiety są blondynkami.
playEsas chicas hablan polaco. Tamte dziewczyny mówią po polsku.
playAquel chico es mi hijo. Tamten chłopiec to mój syn.
playAquella mujer es mi profesora. Tamta kobieta to moja nauczycielka.
playEstos ejercicios son difíciles. Te ćwiczenia są trudne.
playAquellas frases no tienen sentido. Tamte zdania nie mają sensu.

Tak wygląda użycie zaimków wskazujących z rzeczownikami. Może się zdarzyć, że chcemy ominąć rzeczownik i zastosować jedynie sam zaimek, jak np. w dialogu:

- play¿Quieres este o este perro?
- playEste.
- Chcesz tego czy tego psa?
- Tego.

W takim przypadku zaimek zastępuje rzeczownik (UWAGA, od roku 2010 /Real Academia Española/ nie jest zaakcentowany!). Oto jak wyglądają zaimki:

Singular Plural
rodzaj męski playeste ten playestos te/ci
rodzaj żeński playesta ta playestas te
Singular Plural
rodzaj męski playese tamten playesos tamci
rodzaj żeński playesa tamta playesas tamte
Singular Plural
rodzaj męski playaquel tamten playaquellos tamci
rodzaj żeński playaquella tamta playaquellas tamte

Jeszcze kilka przykładów:

play¿Quién es este? Kim jest ten? (A ten to kto?)
playAquellas hablan polaco. Tamte mówią po polsku.
playEstos estudian español y aquellos alemán. Ci uczą się hiszpańskiego, a tamci niemieckiego.
play¿Conoces a estas? Znasz je? (dosł. Znasz te?)
playEsa nunca me saluda. Tamta nigdy się ze mną nie wita.
playYo quiero esta. Ja chcę .

Rozmawiając o zaimkach osobowych musimy jeszcze wspomnieć o formach nijakich. Pamiętajmy, że w języku hiszpańskim nie ma rodzaju nijakiego. Formy nijakie, o których tu mówimy, służą tylko do wskazywania rzeczy, których rodzaj nie jest na początku znany. To zupełnie jak w polskim, gdy po prostu wskazujemy coś używając słówka to lub tamto.

W hiszpańskim występują trzy takie zaimki, a ich formy nie odmieniają się:

playesto to
playeso tamto
playaquello tamto

Powyższe formy nie łączą się z rzeczownikami i często odnoszą się do pojęć abstrakcyjnych. Występują oddzielnie w zdaniach typu:

play¿Qué es esto? Co to jest?
playEsto es fácil. To jest proste.
playEso es azul. Tamto jest niebieskie.
playNo me importa eso. Nie obchodzi mnie tamto.
playAquello que me dijiste. Tamto, co mi powiedziałeś.
playNo entiendo aquello. Nie rozumiem tamtego.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.