Zaimki pytające - język hiszpański

Zaimki pytające występują oczywiście w pytaniach. Bardzo ważne jest to, że zawsze są akcentowane, aby odróżnić je od zaimków względnych (que, cual, quien, etc.):

play¿Cómo estás? Jak się masz?
play¿Qué pasa? Co się dzieje/co jest?
play¿Dónde está el banco? Gdzie jest bank?

Oto zestawienie zaimków pytających:

playqué co
playcuál jaki, jaka
playquién kto
playcuándo kiedy
playcuánto ile
playdónde gdzie
playcómo jak
playpor qué dlaczego

Zwróćmy uwagę, że w hiszpańskim nie ma zaimka 'czy': pytania z 'czy' tworzy się zmieniając tylko intonację zdania i dodając dwa znaki zapytania:

¿Este asiento está libre? Czy to miejsce jest wolne?
play¿Tienes dos bolígrafos? Czy masz dwa długopisy?

Gdy tworzymy pytania z użyciem zaimków pytających, wskakują one na początek zdania.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu z nich po kolei.

Zaimek QUÉ tłumaczy się najczęściej jako co, ale może znaczyć też jaki, który. Używamy go do tworzenia dwóch rodzajów pytań:

1. Gdy pytamy o coś bardzo ogólnie, bez określania kategorii oraz gdy chcemy, by ktoś zdefiniował nam jakieś pojęcie, np.:

play¿Qué tal? Jak się masz?
play¿Qué haces? Co robisz/czym się zajmujesz?
play¿Qué es esto? Co to jest?
play¿Qué significa "el mundo"? Co znaczy "el mundo"?

2. Zaimek QUÉ + rzeczownik są używane, gdy mamy określoną kategorię pojęć i pytamy o jeden z jej elementów. Weźmy na przykład słowo kanapka, czyli el bocadillo. Gdybyśmy nie wiedzieli, czym jest kanapka, zapytalibyśmy: ¿Qué es el bocadillo? Co to jest kanapka? (Funkcja nr 1 zaimka QUÉ). Jeśli jednak wiemy, czym jest i chcemy zapytać o konkretny rodzaj kanapki, powiemy, np.: ¿Qué bocadillo quieres? Jaką chcesz kanapkę? W tego typu pytaniach "qué" tłumaczymy "jaki, który".

playA: ¿Qué color te gusta? playB: Me gusta el azul.
A: Jaki/który kolor ci się podoba? B: Podoba mi się niebieski.
playA: ¿Qué lenguas hablas? playB: Hablo polaco y español.
A: Jakimi językami mówisz? B: Mówię po polsku i hiszpańsku.
playA: ¿Qué país tiene la capital en Buenos Aires? playB: Argentina.
A: Jaki/który kraj ma stolicę w Buenos Aires? B: Argentyna.

Zaimek CUÁL ma dwie formy: cuál dla liczby pojedynczej i cuáles dla liczby mnogiej. Tłumaczymy go na polski: jaki, jaka, jakie lub który, która, które. Jego użycie jest takie jak w Funkcji nr 2 zaimka QUÉ, tyle, że CUÁL nie może występować z rzeczownikiem, a zamiast tego stoi w parze z czasownikiem:

playA: ¿Cuál es tu color favorito? playB: Mi color favorito es el azul./Me gusta el azul.
A: Jaki jest twój ulubiony kolor? B: Mój ulubiony kolor to niebieski./Podoba mi się niebieski.
playA: ¿Cuáles son las lenguas oficiales de España? playB: El español, el gallego, el catalán y el vasco.
A: Jakie są języki urzędowe Hiszpanii? B: Hiszpański, galicyjski, kataloński i baskijski.
playA: ¿Cuál es la capital de Argentina? playB: Buenos Aires.
A: Jaka jest stolica Argentyny? B: Buenos Aires.

Zaimek QUIÉN, czyli kto, kim również ma dwie formy: quién dla liczby pojedynczej i quiénes dla liczby mnogiej. Możemy go używać wyłącznie w pytaniach o osoby, np.:

play¿Quién eres? Kim jesteś?
play¿Quién vive en este piso? Kto mieszka w tym mieszkaniu?
play¿Quiénes son estas mujeres? Kim są te kobiety?

Zaimek CUÁNDO, czyli kiedy, ma tylko jedną formę. Używamy go do pytania o czas, porę, moment, w którym coś się wydarzyło lub dopiero się zdarzy:

play¿Cuándo vuelves de vacaciones? Kiedy wracasz z wakacji?
play¿Cuándo naciste? Kiedy się urodziłeś?

Uwaga! Żeby zapytać o konkretną godzinę, będziemy używać wyrażenia a qué hora:

play¿A qué hora te levantas? O której godzinie wstajesz?
play¿A qué hora empieza la película? O której zaczyna się film?

Zaimek CUÁNTO, który znaczy ile, ma aż cztery formy: cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Dzieje się tak, ponieważ dostosowuje się rodzajem i liczbą do rzeczownika, z którym występuje w zdaniu.

play¿Cuánto trabajo tienes? Ile masz pracy?
play¿Cuánta gente vive aquí? Ile osób tu mieszka?
play¿Cuántos hijos tienes? Ile masz dzieci?
play¿Cuántas personas trabajan en esta empresa? Ile osób pracuje w tej firmie?

Poza tym, forma rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej używana jest, gdy po zaimku występuje czasownik:

play¿Cuánto cuesta este coche? Ile kosztuje ten samochód?
play¿Cuánto cuestan estos zapatos? Ile kosztują te buty?
play¿Cuánto ganas? Ile zarabiasz?

Zaimek DÓNDE, czyli gdzie, ma jedną formę i jest używany do pytań o miejsce:

play¿Dónde vives? Gdzie mieszkasz?
play¿Dónde está la farmacia? Gdzie jest apteka?
play¿Dónde puedo comprar un billete? Gdzie mogę kupić bilet?

Zaimek CÓMO, czyli jak lub jaki, również ma tylko jedną formę. Służy do pytania o sposób wykonania danej czynności lub o cechę obiektu, człowieka. Różni się zatem od CUÁL, który, jak pamiętamy, pytał o sam obiekt, nie zaś o jego charakterystykę.

play¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz?
play¿Cómo es él? Jaki on jest?
play¿Cómo vas al trabajo? Jak idziesz/jedziesz do pracy?
play¿Cómo son tus padres? Jacy są twoi rodzice?

Zaimek POR QUÉ oznacza dlaczego i pyta o przyczynę działań, postępowania. Pytanie: Por qué no...? może też wyrażać sugestię, zachęcać do zrobienia czegoś.

play¿Por qué aprendes español? Dlaczego uczysz się hiszpańskiego?
play¿Por qué la cebra tiene rayas? Dlaczego zebra ma paski?
play¿Por qué no quieres comer? Dlaczego nie chcesz jeść?
play¿Por qué no vamos al cine esta tarde? Może byśmy poszli do kina wieczorem?

Do zaimków można dodawać też różne przyimki, tworząc nowe znaczenia. Te przyimki to:

- para czyli dla, na:

play¿Para quién es el regalo? Dla kogo jest ten prezent?
play¿Para cuándo lo preparamos? Na kiedy to przygotowujemy?

- de czyli z:

play¿De dónde eres? Skąd jesteś?
play¿De qué país eres? Z jakiego kraju jesteś?

- a czyli do

play¿A quién has llamado? Do kogo dzwoniłeś?
play¿Adónde vas? Dokąd idziesz?

- con czyli z (z kim, z czym):

play¿Con qué frecuencia vas al cine? Jak często chodzisz do kina? (dosł. Z jaką częstotliwością...?)
play¿Con quién vives? Z kim mieszkasz?

- en czyli w:

play¿En qué ciudad vives? W którym mieście mieszkasz?
play¿En quién crees? W kogo wierzysz?
Komentarze (5)

Czy przy zaimki Cuanto nie powinno być "Cuantas gentes viven aqui" zamiast "Cuanta gente vive aqui?

Czy przypadkiem nie jest tak, że "cual" nigdy nie poprzedza rzeczownika ?

Skąd ta różnica w szyku zdania? : ?Este esiento es libre? i ?Son estas manzanas buenas? Czy w drugim przykładzie nie powinno być: ?Estas manzanas son buenas?

gracias ninja1108 ;-) dobrze doprecyzowane

bardzo istotną sprawą jest, że ¿QUE? używamy w pytaniu jeśli coś ma być zdefiniowane czyli przykładowo
¿Que es la paella?
Un plato tipico espańol.
Czyli definujemy, że paella jest typowym daniem hiszpańskim.
Natomiat ¿CUAL? używamy jeśli coś ma być zidentyfikowane, wybrane np.
¿Cual es la capital de Espańa?
Madrid.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.