Gramatyka hiszpańska - spis zagadnień

 1. Wymowa hiszpańska

  1. Alfabet
  2. Akcentćwiczeń: 6
 2. Szyk zdania i interpunkcja

  1. Szyk zdania
  2. Interpunkcja
  3. Pozycja przymiotnikaćwiczeń: 6
 3. Części mowy

  1. Rodzajnikćwiczeń: 2
   1. Wstępćwiczeń: 6
   2. Rodzajnik nieokreślonyćwiczeń: 2
   3. Rodzajnik określony
   4. Brak rodzajnikaćwiczeń: 4
   5. Rodzajnik nieokreślony LO
  2. Rzeczownik
   1. Wstępćwiczeń: 5
   2. Liczba mnogaćwiczeń: 4
   3. Tworzenie rodzaju żeńskiegoćwiczeń: 2
  3. Przymiotnik
   1. Wstępćwiczeń: 1
   2. Liczba mnogaćwiczeń: 2
   3. Zmiana szyku, skracanie przymiotnikaćwiczeń: 5
   4. Stopniowanie przymiotnikówćwiczeń: 2
  4. Zaimki
   1. osobowe
   2. zwrotne
   3. dzierżawczećwiczeń: 5
   4. pytającećwiczeń: 6
   5. nieokreślonećwiczeń: 2
   6. wskazującećwiczeń: 2
   7. dopełnienia bliższego i dalszegoćwiczeń: 8
   8. względnećwiczeń: 2
  5. Liczebnik
   1. Liczebniki głównećwiczeń: 5
   2. Liczebniki porządkowećwiczeń: 1
   3. Liczebniki ułamkowe
   4. Daty i godzinyćwiczeń: 3
  6. Przysłówek
   1. Wstęp
   2. Różne przysłówkićwiczeń: 5
   3. Stopniowaniećwiczeń: 3
  7. Przyimek
   1. Przyimek Aćwiczeń: 7
   2. Przyimek CONćwiczeń: 3
   3. Przyimek DEćwiczeń: 1
   4. Przyimek DESDEćwiczeń: 1
   5. Przyimek ENćwiczeń: 1
   6. Przyimek HACIA
   7. Przyimek HASTA
   8. Przyimki POR i PARAćwiczeń: 5
   9. Przyimek SIN
  8. Spójnik
   1. Spójnik Yćwiczeń: 2
   2. Spójnik Oćwiczeń: 1
   3. Spójnik PEROćwiczeń: 5
 4. Czasownik

  1. Odmiana czasownika
   1. Wstęp
   2. I grupa koniugacji - ARćwiczeń: 7
   3. II grupa koniugacji - ER
   4. III grupa koniugacji - IRćwiczeń: 6
  2. Czasowniki nieregularne i zwrotne
   1. Czasowniki nieregularnećwiczeń: 13
   2. Czasowniki całkowicie nieregularne
   3. Czasowniki zwrotnećwiczeń: 20
  3. Czasownik SER
   1. Wstępćwiczeń: 1
   2. Odmianaćwiczeń: 4
   3. Użyciećwiczeń: 2
   4. Wyjątki
  4. Czasownik ESTAR
   1. Wstęp
   2. Odmianaćwiczeń: 3
   3. Użyciećwiczeń: 4
  5. Czasownik HABER
   1. Wstępćwiczeń: 1
   2. Odmianaćwiczeń: 1
   3. Użyciećwiczeń: 6
  6. Bezokolicznik Infinitivo
   1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 6
   2. Czasowniki łączące się z Infinitivo
  7. Gerundio
   1. Imiesłów czynny Gerundioćwiczeń: 3
   2. Tworzenie Gerundioćwiczeń: 9
  8. Participio
   1. Imiesłów bierny Participioćwiczeń: 5
   2. Tworzenie Participio
 5. Czasy

  1. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo
   1. Wstępćwiczeń: 12
   2. Pytania
   3. Przeczenia
  2. Czas przeszły Pretérito Indefinido
   1. Wstępćwiczeń: 7
   2. Tworzeniećwiczeń: 5
   3. Formy nieregularnećwiczeń: 2
   4. Pytania i przeczenia
  3. Czas przeszły Pretérito Perfecto
   1. Wstępćwiczeń: 8
   2. Pytania
   3. Przeczenia
   4. Użycie
  4. Czas przeszły Pretérito Imperfecto
   1. Wstęp
   2. Tworzeniećwiczeń: 10
   3. Pytania i przeczenia
  5. Czas przyszły Futuro de Indicativo
   1. Wstęp
   2. Tworzeniećwiczeń: 6
   3. Pytania i przeczeniaćwiczeń: 2
  6. Czas zaprzeszły Pretérito Pluscuamperfecto
   1. Wstęp
   2. Tworzeniećwiczeń: 6
   3. Pytania i przeczenia
  7. Czas przyszły Futuro Perfecto
   1. Wstęp
   2. Tworzeniećwiczeń: 6
   3. Pytania i przeczenia
  8. Zestawienie czasów
   1. Czasy teraźniejszećwiczeń: 1
   2. Czasy przeszłećwiczeń: 5
   3. Czasy przyszłe
 6. Strona bierna i konstrukcje czasu

  1. Strona bierna Voz pasiva
   1. Wstępćwiczeń: 5
   2. Strona bierna z SERćwiczeń: 1
   3. Strona bierna z ESTAR
  2. Konstrukcja bezosobowa SE + CZASOWNIK
   1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 8
   2. Pytania i przeczenia
  3. Konstrukcja ESTAR + GERUNDIO
   1. Wstęp
   2. Użycie
   3. Pytania i przeczenia
  4. Konstrukcja IR A + INFINITIVO
   1. Wstępćwiczeń: 3
   2. Pytania i przeczeniaćwiczeń: 2
   3. Użyciećwiczeń: 1
 7. Tryb rozkazujący i Subjuntivo

  1. Imperativo
   1. Wstępćwiczeń: 7
   2. Formy regularne Imperativoćwiczeń: 1
   3. Forma Imperativo czasowników zwrotnych
   4. Formy nieregularne Imperativo
  2. Imperativo negativo
   1. Imperativo negativo - tryb rozkazujący przeczący
   2. Formy regularne Imperativo negativoćwiczeń: 1
   3. Formy Imperativo negativo czasowników zwrotnych
   4. Formy nieregularne Imperativo negativoćwiczeń: 9
  3. Szyk zaimków w zdaniach rozkazujących
   1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 2
   2. Zdania przeczące
  4. Subjuntivo
   1. Tryb łączący Presente de Subjuntivoćwiczeń: 3
   2. Tworzenie subjuntivoćwiczeń: 5
   3. Czasowniki i wyrażenia wprowadzające subjuntivoćwiczeń: 3
   4. Porównanie subjuntivo i indicativoćwiczeń: 4
  5. Imperfecto de Subjuntivo
   1. Imperfecto de Subjuntivoćwiczeń: 5
   2. Tworzeniećwiczeń: 2
 8. Tryb warunkowy i zdania warunkowe

  1. Tryb warunkowy Condicionalćwiczeń: 1
   1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 5
   2. Formy regularne Condicional
   3. Formy nieregularne Condicional
   4. Przeczenia i czasowniki zwrotne w Condicional
  2. Zdania warunkowe
   1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 3
   2. Zdania warunkowe I typućwiczeń: 1
   3. Zdania warunkowe II typućwiczeń: 2
   4. Zdania warunkowe III typućwiczeń: 2
 9. Mowa zależna

  1. Wiadomości ogólnećwiczeń: 4
  2. Zmiana określeń czasu i miejsca oraz zaimków
  3. Pytania w mowie zależnejćwiczeń: 2
 10. Słownictwo i wyrażenia

  1. Perífrasis verbales czyli koniugacja peryfrastyczna
   1. Perífrasis verbales czyli koniugacja peryfrastycznaćwiczeń: 6
   2. Perífrasis verbales z gerundio
   3. Perífrasis verbales z infinitivo
   4. Verbos de cambio
  2. Słowotwórstwo
   1. Słowotwórstwoćwiczeń: 2
   2. Zdrobnienia i zgrubieniaćwiczeń: 2
   3. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
   4. Tworzenie nazw mieszkańcówćwiczeń: 4
  3. Przydatne słówka i wyrażenia
   1. Słówkaćwiczeń: 6
   2. Wyrażenia
 11. Gramatyka - spis zagadnień

Komentarze (2)

Kawał dobrej roboty wykonanej przez autorów - dzięki ;)

Znalazłam przez przypadek tę stronę i jestem zachwycona

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.